Sales, business development en groeistrategie

Business development, innovatie en groei

Verkopen zijn de ontegensprekelijke motor van uw bedrijf. De sterk verander(en)de bedrijfsomgeving maakt dat succes vandaag sterker dan ooit afhangt van een uitgekiende bedrijfsstrategie.

En dan hebben we het nog niet over geformaliseerde salesprocessen, een goede sturing door middel van metingen én een verkoopplan als logische leidraad voor omzetting “in the field” van gestelde objectieven wanneer het sales aangaat.

Hoewel logisch bevonden, investeren maar weinig middelgrote bedrijven tijd, middelen en denkkracht in een duidelijke, op alle beleidsniveaus doorgetrokken strategische oriëntering.
Een strategie hoeft niet altijd gericht te zijn op groei. Soms zijn er valabele redenen om even te consolideren of zelfs af te bouwen.

Wanneer u dan kiest voor groei en ook aan alle voorwaarden voldoet (middelen, stabiele organisatie, de “juiste” groei- of ontwikkelfase…) om er voluit voor te gaan, stelt zich de vraag: hoe dit aan te pakken?

Inzake Business Development, bijvoorbeeld, zult u manieren moeten vinden om uw ideeën inzake innovatie, aanpassingen aan bestaande diensten of producten of interesse in vernieuwende marketing- en salesconcepten om te zetten:

 • U moet op zoek naar nieuwe producten, klantgroepen en distributiekanalen.
 • U moet uitkijken naar nieuwe marktbenaderingen en vormen van waardecreatie.
 • U zult moeten leren hoe strategisch te denken of te redeneren in termen van groei en business development.


Wat wij doen

We helpen u om de meest geschikte (verkoop)strategie voor uw onderneming te bepalen en vertalen die in werkbare verkoopplannen

 • Analyse van de huidige marktpositie, gewenste positie, voorstellen voor succesformule.
 • Grondige SWOT-analyse (verkoop)organisatie.
 • Bedenken van groei- en waardestrategie, missie, visie en kernwaarden.

 

 • Keuze van strategische opties door gebruik van confrontatiematrix.
 • Het uitwerken van een strategisch plan en een werkbaar commercieel plan van aanpak.

Wij adviseren u en ondersteunen u bij het opzetten, op gang brengen en verankeren van business development processen

 • Hoe ontwikkelt u nieuwe, relevante ideeën en filtert u de meest waardevolle?
 • Hoe vertaalt u deze naar een werkbaar plan van aanpak?
 • Het business development proces: van evaluatie van een probleemstelling, ideegeneratie, over keuze van finale strategie en selectie bv. op basis van een business case, naar evaluatie en realisatie van de plannen.

 

Hoe wij dit doen

We gaan van start met een kort of langer assessment van uw (verkoop)oprganisatie op basis van AletschSalesBox, ons in huis ontwikkeld assesment instrument.

Op basis van een vraagstelling in de vorm van interviews van een aantal sleutelfiguren, gepaard aan screening van documenten en plannen, peilen wij naar uw huidige aanpak inzake strategie, business development en groei. Ook gaan wij de ontwikkelings- en groeifase van uw organisatie na, van belang om de haalbaarheid van bepaalde strategieën te toetsen.

Wij rapporteren onze bevindingen en bespreken deze uitvoerig met de algemene en sales directie.

Op basis van gezamenlijke conclusies wordt een plan voor implementatie uitgedokterd. Dit plan wordt vervolgens op projectbasis uitgerold. U heeft de lead. Satix adviseert, gidst en ondersteunt u doorheen het traject. Finale deliverable is een formeel en uitgeschreven strategisch en/of verkoopplan voor uw onderneming.

In de go-live fase staan wij u bij met raad en daad. Ter borging van resultaten staan wij u ook nadien bij, hetzij op permanente basis als lid van uw Raad van Advies, hetzij voor het specifiek aangegane project.

Satix, dat zijn Doordenkers. Doorzetters. Doorduwers.

 

Dit artikel delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn