Hoe we samenwerken

Onze werkwijze

Hoe groot of klein het project ook is. Of het vertrekpunt ligt bij marketing, sales, klantbeleving of leiderschap. Of uw vraagstelling zich nu kristalliseert rond een klanttevredenheidsonderzoek of een verkoopvraagstuk. Of het nu gaat om advies of om outsourced service: wij hanteren een vast stappenplan dat bewezen heeft de meest positieve resultaten te genereren. 

De opdrachtgever kiest hoever hij meegaat. Zo wordt elke stap flexibel ingevuld, afhankelijk van het voorliggende traject.

 

Stappenplan

1. We luisteren zeer goed naar uw centrale vraagstelling. Die kan betrekking hebben op één of meerdere aspecten van marketing, sales, klantbeleving en/of leiderschap.

2. Binnen een termijn van één week bezorgen wij u een projectvoorstel mét gedetailleerde prijsopgave.

3. We bespreken het projectvoorstel samen met uw team in een engagementmeeting waarin we ons engageren om invulling te geven aan al uw bezorgdheden, vragen en opmerkingen.

4. We voeren een audit van wat en hoe u nu presteert op vlak van uw centrale vraagstelling. Dit leidt tot nieuwe en frisse perspectieven, mét aanbevelingen voor verbeteringen richting betere resultaten.

 
5. We ontwikkelen research/onderzoek en strategische inzichten rond de centrale vraagstelling. 

6. We maken een plan voor de implementatie van de objectieven. Met specifieke tactieken, taken, timing en KPI’s.


7. We helpen u om het uitvoeringsproject op te zetten.


8. We zijn een resource voor uw team om processen en taken ook in de praktijk te coördineren en/of uit te voeren.


Komt u in aanmerking voor subsidiëring door de Vlaamse overheid via de KMO-portefeuille

De stappen 4, 5 en 6 zijn de stappen waarop deze subsidie betrekking heeft.

 

Hoe wij samenwerken met onze klanten

Onze approach is integraal. Onze aanpak is praktisch en doelgericht. In samenspraak met onze klanten bekijken we de samenwerkingsvorm die het best past. Resultaten staan hierbij voorop.

De vormen van samenwerking zijn gewoonlijk (een combinatie van) deze

1. Op projectbasis

We werken op projectbasis om uw business development en innovatie-activiteiten capaciteit en slagkracht te geven. Een concrete doelstelling, een concreet probleem oplossen, een concrete vraagstelling onderzoeken en beantwoorden.


2. Als tijdelijk manager

Wij nemen effectief deel aan uw operationele activiteit in de rol van eindverantwoordelijke voor marketing, sales en service gedurende een overeengekomen weekritme en periode. 
Een versterking van uw organisatie met nieuwe inzichten. Een frisse wind. Onze toegevoegde waarde zit in de benadering en inbreng van een ervaren consultant die verder gaat dan het formuleren van adviezen: we nemen volle verantwoordelijkheid door ze toe te passen.

Wanneer? In de praktijk is dit vooral geschikt waar dagelijks commercieel- of projectmanagement nodig is waarvoor handen, ervaring en kennis nodig of noodzakelijk zijn. Maar dan niet op de vaste payroll. Dé meest rendabele en flexibele manier om gezonde groei en geslaagde innovatie te realiseren!

 

3. Als adviesverlener of consultant

Als adviesverlener vertrekken we steeds vanuit een concrete probleemstelling

  • Een analyse van de concrete probleemstelling.
  • Een eigenlijk advies: op basis van het onderzoek dat werd gevoerd in de analysefase worden door de dienstverlener suggesties, voorstellen of raadgevingen m.b.t. het bedrijfsfunctioneren van de organisatie geformuleerd. Dit advies laat de zaakvoerder toe correcte en (fundamenteel onderbouwde) beslissingen te nemen.
  • Een implementatieplan: met het implementatieplan wordt aangegeven hoe het advies kan vertaald worden in concrete acties. Een implementatieplan is dus een stappenplan of actieplan dat deel uitmaakt van het adviesrapport. De kost die de dienstverlener voorziet voor de begeleiding tijdens de implementatiefase mag meegenomen worden in de subsidieaanvraag voor KMO-portefeuille.
  • Afhankelijk van uw  behoefte: inbreng van expertise of sparringpartner bij groei(ambities) in trajecten van business development en innovatie.

 

4. Outsourced

Sommige klanten leggen een (deel)proces volledig in onze handen. Bijvoorbeeld de telefonische klantservice of helpdesk rond één bepaald product, de marktontwikkeling in 1 bepaald land of regio, of het geheel van hun marketingactiviteiten.

Wanneer? Dit is een handige oplossing indien u de structuren, mensen of middelen niet in eigen huis heeft. In dit geval werken we uiterst nauw met u samen volgens ons extended business-model.

 

satix -hoe we samenwerken.


uw next step met Satix business marketing Antwerpen                          doordenken. Doorzetten. Doorduwen. Dat is hoe wij bij Satix samenwerken met onze klanten

Dit artikel delen

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn